Winst Orsted steeg in de eerste 9 maanden van 2018 met 14%

| 5 november 2018

De operationele winst van het Deense energiebedrijf Orsted is in de eerste 9 maanden van 2018 met 14% gestegen van 1,29 miljard Euro in 2017 naar 1,44 miljard Euro nu. De winstgroei werd in eerste instantie door in 2018 nieuw in bedrijf genomen offshore windparken veroorzaakt.

De stroomopwekking was in de eerste 9 maanden 20% hoger en steeg van 5,6 naar 6,7 TWh. Orsted verwacht dat haar 450 MW offshore windpark Borkum Riffgrund2 in de Duitse Oostzee in de loop van november in bedrijf wordt genomen. De acquisitie van de Amerikaanse projectontwikkelaar Lincoln Clean Energy in oktober j.l. zal nog geen rol van betekenis spelen voor het uiteindelijke resultaat in 2018.

Verder heeft Orsted in het derde kwartaal 2018 de Amerikaanse projectontwikkelaar voor offshore windparken, Diepwater Wind, gekocht en in de UK kreeg Orsted toestemming om het offshore windpark Race Bank ui te breiden. Naast de genoemde acquisities heeft Orsted in het derde keartaal 50% van het nog niet gerealiseerde 1218 MW offshore windpark Hornsea One in de Engelse Noordzee verkocht aan de investeringsmaatschappij Global Infrastructure Partners.

Orsted verwacht in 2018 een significant hogere winst dan in 2017 met 3 miljard Euro. Bij deze verwachting is het verkoop van 50% van Hornsea One meegenomen.

Bron: www.windpoweroffshore.com

Tags:

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.