Wiebes: “De realisatie van subsidieloze windparken heeft geen invloed op de wind op land afspraken”

| 5 mei 2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft verzocht om een reactie op de mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op
zee ten aanzien van realisatie van windparken op land.

De realisatie van subsidieloze windparken heeft geen invloed op de wind op land afspraken. De doelstelling van 6.000 MW wind op land in 2020, zoals afgesproken
in het Energieakkoord, staat niet ter discussie. Integendeel, er wordt juist alles aan gedaan om deze doelstelling te realiseren.

In het kader van het Klimaatakkoord wordt momenteel bezien hoe invulling gegeven kan worden aan de kabinetsdoelstelling van een CO2-reductie van 49%
in 2030. Daarbij is kosteneffectiviteit een belangrijk aspect (Kamerstuk 32813, nr. 163).

Wind op zee vormt een belangrijk onderdeel van de maatregelen waarmee de genoemde doelstelling gerealiseerd kan worden. Hoe dit wordt vormgegeven, heb ik u recent toegelicht in de routekaart wind op zee 2030

Dit neemt niet weg dat de opgave van minimaal 49% CO2-reductie in 2030 dermate ambitieus is dat alle vormen van duurzame energieopwekking nodig zullen zijn, waaronder ook wind op land.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.