Duitsland: dramatische teruggang geplaatst windenergievermogen in eerste kwartaal 2019

| 5 mei 2019

In 2017 werd in Duitsland met 5.334 MW op land geplaatst windenergievermogen een nieuwe jaarrecord gevestigd. Daarop volgde een grote vermindering in 2018. Toen werd met 2.408 MW 55% minder geplaatst. Deze vermindering heeft zich in het eerste kwartaal 2019 dramatisch versterkt door slechts 134 MW vermogen te plaatsen. Dit is maar 13% van het gemiddeld geplaatst vermogen in het eerste kwartaal van de drie laatste jaren van 2016 t/m 2018.

Wat zijn de hoofdoorzaken van deze drastische teruggang? Ten eerste moeten de in 2017 geldende veilingsvoorwaarden worden genoemd. In 2017 mochten projecten van burgerwindparken meedingen die nog niet over een bouwvergunning beschikten. Andere projecten waren slechts met bouwvergunning tot de veiling toegelaten. Van de geselecteerde projecten met in totaal 2.688 MW vermogen waren meer dan 90% burgerwindparken. De tweede oorzaak voor de teruggang is het feit dat vele projecten vertraagd werden door langdurige bezwaarprocedures.

Door traag werkende vergunningsprocedures werden in het eerste kwartaal 2019 slechts 167 MW van de in 2017 geselecteerde burgerwindparken gerealiseerd. De veilingsvoorwaarden werden voor 2018 zodanig veranderd dat ook burgerwindparken over een bouwvergunning moesten beschikken om aan de veilingen deelnemen te kunnen. In totaal werden in 2018 projecten met 2 343 MW vermogen geselecteerd. Verwacht wordt dat daarvan in 2019 nog een groot aantal gerealiseerd wordt. Bron: Windbranche.de

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd, Wereldwijd Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.