Waddenwind mag 21 windturbines bouwen in de Oostpolder (Eemshaven)

| 4 juli 2018

Eemshaven

Vandaag is aan Waddenwind B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van 21 windturbines in de Oostpolder. De Oostpolder grenst direct aan het havengebied de Eemshaven. 

De windturbines hebben een vermogen tussen de 3 en 4.7 MW en een tiphoogte van minimaal 198 en maximaal 239 m.

De windturbines mogen niet in gebruik worden genomen voordat 9 windturbines aan de Kwelderweg en 1 windturbine aan de Oostpolderweg zijn ontmanteld en afgebroken.

Met het windpark wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de door de provincie Groningen en het rijk afgesproken doelstelling om voor de opwekking van duurzame energie minimaal 855.5 MW aan windenergie en in de provincie te hebben gerealiseerd in 2020.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.