Omgevingsvergunning wind- en zonnepark Pottendijk in Emmen

| 3 juli 2018

Tot met 12 juli liggen de ontwerp omgevingsvergunningen voor het Energiepark Pottendijk in Emmen (bestaande uit 12 – 14 windturbines en een zonnepark van 35 ha) ter inzage.

De windturbines worden voor max. 16 jaar geïnstalleerd.   Na de raadsbesluiten (eind augustus 2018) worden de omgevingsvergunningen al dan niet verleend, waarna de beroepsprocedures kunnen starten.

Om windenergie in de gemeente Emmen mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad een visie op los gelaten onder de noemer ‘Emmen, Windenergie’. Hierin staat waar windturbines mogen komen en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om hinder en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunningaanvraag voor het windpark op de locatie Pottendijk voldoet aan de eisen die de gemeente heeft gesteld in die visie. Compensatie voor bewoners kan nu worden geregeld.

Het document kan worden ingezien via: http://gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.