Binnenvaartschippers maken bezwaar tegen windpark bij Ketelmeer

| 3 augustus 2018

Op initiatief van SwifterwinT BV en Nuon Wind Development worden in de periode 2021 tot 2023 in totaal 74 oude windturbines vervangen door 61 nieuwe.  Dit is een opschaling van 200 naar 300 MW.  

Twee  rijen windturbines (24 stuks) komen in het IJsselmeer te staan, parallel aan de dijk van Flevoland. Windplan Blauw het een Rijksinpassingsplan (RIP) gemaakt zodat het binnen alle normen voor veiligheid, natuur en milieu uitvoerbaar is.

Het windpark ligt pal ten oosten van de diepe hoofdvaargeul Amsterdam-Lemmer-Delfzijl. De onderzoekers gaan er vanuit dat de beroepsvaart in die geul blijft en geen belemmering ondervindt.

Voor minder diep stekende schepen met bestemming Ketelmeer betekent het echter wel dat zij voor de kortste route tussen de windturbines door zouden moeten varen.  De onderzoekers schatten het aanvaringsrisico echter laag in.

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft echter weinig vertrouwen in die berekening en bezwaar gemaakt. ‘In dit gebied loopt een drukbevaren vaargeul van de beroepsvaart’, zegt de brancheorganisatie. ‘Het scheepvaartverkeer van de Randstad naar Noord-Nederland en Noord-Duitsland maakt gebruik van deze route.

Dit zijn jaarlijks ongeveer 30.000 schepen die gezamenlijk bijna 20 miljoen ton lading vervoeren. Het IJsselmeer kent weliswaar een aantal gebruikelijke vaargeulen, maar hiervan moet afgeweken kunnen worden, bijvoorbeeld bij harde wind of andere meteorologische en nautische omstandigheden.

BLN-Schuttevaer wijst erop dat uitvoering van Plan Blauw potentieel gevaar oplevert, omdat obstakels in het water per definitie aanvaringsrisico met zich meebrengen, zowel voor de beroeps- als recreatievaart. ‘Daarnaast kunnen windmolens het radarbeeld verstoren.

Lees origineel artikel.

Bron; Schuttevaer

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.