Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken Zuid-Holland

| 2 mei 2018

Zuid-Hollandse windmolens leveren nu 350 MW, de helft van de windopgave voor 2020. De windkaart geeft info over bestaande en te ontwikkelen windparken.Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het energiegebruik in Zuid-Holland.

Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6000 MW aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 MW aan windmolens te plaatsen. Ongeveer de helft is nu gerealiseerd. Er staan 153 windmolens in Zuid-Holland die samen 350 MW aan energie leveren.

De komende jaren wordt een aantal windmolens vervangen en komen er nieuwe windmolens bij. De provincie heeft daarom een interactieve windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Windlocaties in Zuid-Holland

Windmolens mogen niet overal in de provincie komen. Vanwege de grote omvang en ruimtelijke invloed van moderne windturbines vindt de provincie het belangrijk om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en versnippering over heel Zuid-Holland te voorkomen. Daarom zijn de locaties voor windmolens te vinden langs snelwegen en rivieren, op bedrijven- of industrieterreinen of bijvoorbeeld in het havengebied van Rotterdam en langs de randen van de Zuid-Hollandse eilanden. Op de windkaart is dit goed terug te zien.

Waar en hoeveel windmolens

De komende jaren wordt een aantal bestaande windparken vernieuwd, zoals de Slufterdam op Maasvlakte 2 en het windpark op landtong Rozenburg. En er komen nieuwe windparken bij, vooral op Maasvlakte 2, in de regio Rotterdam en op Goeree Overflakkee. Zowel deze bestaande parken als nieuwe parken hebben een plek gekregen op de kaart, aangegeven met verschillende symbolen. Door op de kaart te klikken verschijnt meer informatie, bijvoorbeeld hoeveel windmolens hier staan of moeten komen en wie de initiatiefnemer is.

Brede inzet Zuid-Holland op duurzame energie

Zuid-Holland zet in op alle mogelijkheden om ons gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon, aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land én zee. Daarmee draagt de provincie bij aan de doelstelling van het Nationaal Energieakkoord dat 14% van de energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Op de site Staat van Zuid-Holland zijn cijfers en kaarten te vinden met informatie over alle genoemde energiebronnen.

Klik hier

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.