Recente berichten

College Emmen kiest onverwacht niet voor windturbines in de tuinbouw: “gemiste kans”

College Emmen kiest onverwacht niet voor windturbines in de tuinbouw: “gemiste kans”

| 27 mei 2016 |

Drie locaties voor windenergie heeft het college van B & W van de gemeente Emmen deze week aangewezen. De locatie Tuinbouwgebied in Klazienaveen is door het gemeentebestuur afgewezen. “Onverwacht en een gemiste kans: het is een zeer geschikte locatie, betreft een lokaal initiatief en biedt kansen en een positieve uitstraling voor de tuinbouw”, meent Bert […]

Lees Meer...

Waterschap Rijn & IJssel gaat 2 juni in gesprek met omwonenden over windenergie

Waterschap Rijn & IJssel gaat 2 juni in gesprek met omwonenden over windenergie

| 26 mei 2016 |

Waterschap Rijn en IJssel licht aan de direct omwonenden haar ideeën toe over windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering in Etten op 2 juni  a.s. Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet in op duurzame energieopwekking en –gebruik in de regio. Zij heeft daarom de mogelijkheden van diverse vormen van duurzame energie op […]

Lees Meer...

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

Verbruik hernieuwbare energie toegenomen naar 5,8%

| 26 mei 2016 |

Het verbruik van hernieuwbare energie is in 2015 gestegen naar 5,8 procent. Het jaar daarvoor kwam 5,5 procent van het totale energieverbruik in Nederland uit hernieuwbare bronnen. De stijging is vooral te danken aan de toename van het energieverbruik uit wind, zon en aarde. De groei van het verbruik uit biomassa bleef achter. Dit had […]

Lees Meer...

Regioplan Windenergie Flevoland goedgekeurd

Regioplan Windenergie Flevoland goedgekeurd

| 26 mei 2016 |

Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Dronten, Zeewolde en Lelystad hebben het Regioplan Windenergie besproken en stellen aan Provinciale Staten en de 3 gemeenteraden voor het plan vast te stellen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar energieneutraliteit in de provincie Flevoland. Het is nu aan Provinciale Staten en […]

Lees Meer...

18 juni 2016 Open Dag windpark Westermeerwind

18 juni 2016 Open Dag windpark Westermeerwind

| 25 mei 2016 |

Windpark Westermeerwind nadert zijn voltooiing. Omdat Windpark Westermeerwind een windpark voor en door de polder wil zijn, nodigen we alle bewoners van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland uit om onze Open Dag te bezoeken. Adres: Kruising Westermeerweg en Ankerpad, Espel en volg de routeaanduiding. Op 18 juni wordt er een speciale markt opgebouwd, waar […]

Lees Meer...

Besluit windpark Emmen nadert

Besluit windpark Emmen nadert

| 24 mei 2016 |

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen, Windenergie. In de structuurvisie worden de gebieden Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) aangewezen als locaties waar windpark-ontwikkelaars een windpark kunnen bouwen. Met deze gekozen gebieden kunnen we 95,5 […]

Lees Meer...

Tip de redactie! via WhatsApp!!

Tip de redactie! via WhatsApp!!

| 24 mei 2016 |

Tip de redactie via WhatsApp! Voeg ‘WINDENERGIE-NIEUWS’ toe als contact in uw telefoon, 06-20020069, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s

Lees Meer...

79% ondervraagden Flevoland hebben belangstelling voor windenergie

79% ondervraagden Flevoland hebben belangstelling voor windenergie

| 24 mei 2016 |

Uit een onderzoek gepleegd door bureau Kiekendief Perspectief en met steun van de Windvereniging Oostelijk Flevoland, de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten en Lelystad blijkt dat 79% van de ondervraagden interesse hebben om te participeren in windenergie. 700 bewoners in het buitengebied (met en zonder windturbine) van Oostelijk Flevoland zijn benaderd en 300 personen […]

Lees Meer...

TenneT en Nuon sluiten overeenkomst

TenneT en Nuon sluiten overeenkomst

| 23 mei 2016 |

TenneT en Nuon hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een ‘black-start’ faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven. De faciliteit zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt na een eventuele black-out situatie waarbij Nederland tijdelijk geen elektriciteit heeft. Hoewel zo’n black-out situatie zeer onwaarschijnlijk is, moet TenneT conform Europese […]

Lees Meer...

17 aanvragen windparken Noord-Holland

17 aanvragen windparken Noord-Holland

| 23 mei 2016 |

In de provincie Noord-Holland zijn 17 aanvragen met een totaal vermogen van 685,5 MW binnen gekomen om windparken te realiseren. Het gaat hier om locaties in Amsterdam (18x) , Haarlemmermeer (10x), Hollands Kroon (12x), Medemblik (6x)en Velsen (16x). In totaal is er nu voor tussen de 194 en 233 MW aangevraagd. De komende maanden gaat […]

Lees Meer...