Recente berichten

Minister Kamp biedt kansen, aan volgend kabinet ze in te koppen

Minister Kamp biedt kansen, aan volgend kabinet ze in te koppen

| 7 december 2016 |

De vandaag gepubliceerde Energieagenda biedt goede kansen voor duurzaam verwarmde huizen en gebouwen en duurzaam opgewekte energie. Dat vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Wel zijn er tussendoelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nodig, om richting te geven aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. Ook moeten de acties voor vervoer en industrie concreter […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Flevonice wil zonnepanelenpark

Flevonice wil zonnepanelenpark

| 7 december 2016 |

Flevonice wil op korte termijn beginnen met de aanleg van een zonnepanelenpark. Het bedrijf is al lang mee bezig met de voorbereidingen en heeft nu alle subsidies en vergunningen binnen. Directeur Maarten van der Ven verwacht dat Flevonice met het zonnepark de energierekening met éénderde kan terugbrengen. Voor Flevonice is dit de eerste stap naar […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Borssele biedt testfaciliteit voor offshore windenergie-innovaties

Borssele biedt testfaciliteit voor offshore windenergie-innovaties

| 7 december 2016 |

Het TKI Wind op Zee zet zich in voor test- en demonstratiefaciliteiten voor offshore wind. Deze faciliteiten zijn belangrijk om (Nederlandse) innovaties voor wind op zee te implementeren, testen, demonstreren en bewijzen om de kostprijs van offshore windenergie omlaag te brengen. De eerste locatie op zee in Nederland die voor dit doel beschikbaar wordt gesteld, […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Hof van Twente wijst principeverzoeken windparken af

Hof van Twente wijst principeverzoeken windparken af

| 5 december 2016 |

Gemeente Hof van Twente verleent geen medewerking aan de principeverzoeken voor drie windmolenparken in Hof van Twente. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten. Het college vindt dat de principeverzoeken niet voldoen aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wat nadruk legt op initiatieven van onderop, financiële participatie en draagvlak. […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Cooperatie WeertEnergie wil windpark

Cooperatie WeertEnergie wil windpark

| 5 december 2016 |

Cooperatie WeertEnergie wil een windpark bouwen met een drietal windturbines langs de A2 tussen AC restaurant en Schoordijk. Voor 1 januari 2017 wil de Coöperatie WeertEnergie duidelijk hebben of het plan levensvatbaar is. Toestemming van grondeigenaren en van de gemeente is nodig. Bovendien moet er een onderzoek komen of het schade voor natuur en milieu […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

TenneT krijgt 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor net op zee

TenneT krijgt 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor net op zee

| 1 december 2016 |

De autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bepaald dat TenneT in 2017 ruim 22 miljoen euro aan inkomsten mag hebben voor haar taken als netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee. Henk Kamp gaat voor deze inkomsten naar verwachting een subsidie aan TenneT verstrekken. ACM baseert de toegestane inkomsten voor TenneT als netbeheerder van het net […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Windsafari in Kampen op 17 december

Windsafari in Kampen op 17 december

| 1 december 2016 |

Initiatiefnemers voor Windenergie in Zwolle organiseren op 17 december een WindSafari op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven te Kampen. Sinds 2015 draaien hier een viertal windturbines die ook op het terrein van Scania, Windesheim gaan komen. Tenminste die plannen heeft de vereniging Blauwvinger Energie en het wil met de WindSafari de Zwollenaren laten zien hoe de windturbines […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Geldermalsen wil 11 windturbines

Geldermalsen wil 11 windturbines

| 30 november 2016 |

Het windpark Deil is in ontwikkeling en het College van B en W van Geldermalsen en Neerijnen wil langs de A15 11 windturbines bouwen. Het merendeel van de gemeenteraad ziet dat wel zitten bleek uit de vergadering afgelopen dinsdag.  Lees meer Bron: Nieuwsblad Geldermalsen

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Feestelijke opening windpark Nijmegen-Betuwe 8 - 10 december

Feestelijke opening windpark Nijmegen-Betuwe 8 – 10 december

| 29 november 2016 |

Van 8 t/m 10 december organiseert Windpark Nijmegen-Betuwe een feestelijke opening van haar windpark. Een speciaal programma met leuke, leerzame en vooral feestelijke activiteiten voor leden, donateurs en relaties van Windpower Nijmegen en omwonenden en belangstellenden.  Donderdagavond om 19.30 uur starten de festiviteiten met de première van de film “Voor de Wind”, over het ontstaan […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Conglomeraat naar Raad van State

Conglomeraat naar Raad van State

| 28 november 2016 |

Een negental organisaties als Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, IJsselmeervereniging, Watersportband, Don Quichot, Vereniging van toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ  en It Fryske Gea wil de realisatie van Windpark Friesland in het IJsselmeer stop zetten en gaan naar de Raad van State. Het windpark met 89 windturbines veroorzaken horizonvervuiling en is schadelijk voor beschermde […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...