Recente berichten

EWT installeert 100ste 500kW windturbine in Engeland

EWT installeert 100ste 500kW windturbine in Engeland

| 22 september 2014 | 0 Reacties

Vandaag heeft EWT, de fabrikant van windturbines welke in Amersfoort gevestigd is, zijn 100-ste 500 kW windturbine geïnstalleerd. Dat gebeurde in Groot-Brittannië voor het bedrijf Furrowland Ltd in Newton-On-Trent.  Furrowland Ltd is een familiebedrijf welke gespecialiseerd is in het opslaan van landbouwproducten (diverse groenten en fruit). Daarnaast houdt het zich bezig met het fokken van […]

Lees Meer...

Verlichting windpark Zuidlob wordt aangepast

Verlichting windpark Zuidlob wordt aangepast

| 22 september 2014 | 0 Reacties

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu deelde mee dat het de verlichting van de windmolens in Zeewolde (windpark Zuidlob) gaat aanpassen. De omwonenden van het windpark klagen over de knipperende rode lampen. Deze verlichting wordt een half jaar op verschillende manieren getest. De verlichting moet wel  blijven voldoen aan de luchtvaarteisen. Maar de hinder voor […]

Lees Meer...

Offshore windenergie groeit door naar 40 gigawatt in 2020

Offshore windenergie groeit door naar 40 gigawatt in 2020

| 22 september 2014 | 0 Reacties

In 2020 wordt een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 39.9 gigawatt  verwacht wereldwijd in de offshore windenergie. Dit is ruim 5x zo veel ten opzichte van 2013.  Deze cijfers staan in het rapport van onderzoeksbureau GlobalData die de ontwikkelingen binnen de offshore windenergie nauwlettend volgt.  De dalende kosten & overheidssubsidies zijn belangrijke aspecten voor de groei […]

Lees Meer...

VVD verbaast over positieve reactie op gedragscode windenergie

VVD verbaast over positieve reactie op gedragscode windenergie

| 22 september 2014 | 0 Reacties

De VVD Fryslân is verbaasd over de positieve reactie van het IPO (het interprovinciaal overlegorgaan dat ook namens Fryslân spreekt) op de gedragscode “draagvlak en participatie” wind op land, die opgesteld is door de windsector en de natuur- en milieuorganisaties. Het IPO stelt namelijk in reactie hierop dat dit een stap in de goede richting […]

Lees Meer...

NWEA reageert op wetsvoorstel ‘stroom’

NWEA reageert op wetsvoorstel ‘stroom’

| 19 september 2014 | 0 Reacties

NWEA stelt dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet liggen bij partijen die deze het best kunnen managen en beïnvloeden. Dat is in het huidige wetsvoorstel niet het geval. Voor wind op zee mist het voorstel de juiste prikkel voor de transmissiesysteembeheerder om de netaansluiting op tijd op te leveren en de transportcapaciteit in stand te houden. NWEA […]

Lees Meer...

Deens onderzoek: wind op land goedkoopste vorm van energie

Deens onderzoek: wind op land goedkoopste vorm van energie

| 19 september 2014 | 2 Reacties

De Deense rijksdienst Energie is van mening dat windkracht van windturbines op land de goedkoopste vorm van energie is op dit moment. Deze windmolens verslaan de offshore windturbines, maar ook nieuwe kolen- en / of gasgestookte centrales. Volgens de berekeningen van de Deense energiedienst kost landwind per kilowattuur ruim 4 cent, offshore wind en de […]

Lees Meer...

Fundering 43 windturbines offshore windpark Luchterduinen staat

Fundering 43 windturbines offshore windpark Luchterduinen staat

| 19 september 2014 | 0 Reacties

De fundering van het offshore windpark Luchterduinen voor de Hollandse Kust staat er inmiddels. Om de 43 turbines (129 MW) in zee te laten verrijzen, zullen tijdens de piek ongeveer 300 mensen aan het werk zijn. De turbines gaan stroom leveren voor ongeveer 150.000 huishoudens. Nu staat ook niets meer de bouw van Windpark Gemini […]

Lees Meer...

Geen windmolens in Utrechtse lage weide

Geen windmolens in Utrechtse lage weide

| 19 september 2014 | 0 Reacties

Lage Weide als locatie voor windenergie is geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 & Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 door de provincie Utrecht. Het voorstel om de locatie uit de PRS en PRV te schrappen heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 87 reacties. Het overgrote deel ervan steunt het voorstel de windlocatie […]

Lees Meer...

Schultz van Haegen staat achter beslissing provincie Drenthe

Schultz van Haegen staat achter beslissing provincie Drenthe

| 18 september 2014 | 1 Reactie

In de Tweede Kamer zijn 16 september vragen gesteld door PVV lid, Madlener over het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt om 30 windturbines te plaatsen. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)  zegt in een brief dat ze de gemeente Emmen niet publiekelijk wil steunen in haar strijd tegen windturbines. Ze is […]

Lees Meer...

Rustige inloopavond windpark Krammer

Rustige inloopavond windpark Krammer

| 18 september 2014 | 0 Reacties

De ontwerpbesluiten, het rijksinpassingsplan en het MER voor het te ontwikkelen Windpark Krammer liggen tot en met 16 oktober ter inzage. Om meer informatie over deze plannen te verschaffen, werd 16 september 2014 een inloopavond georganiseerd. Zo’n 75 bezoekers maakte van deze gelegenheid gebruik en stelden vragen. De aanwezigen hadden vooral vragen over de invloed […]

Lees Meer...