Recente berichten

Dong Energy gaat grootste offshore windpark bouwen

Dong Energy gaat grootste offshore windpark bouwen

| 5 februari 2016 |

Dong Energy maakte de afgelopen week bekend dat voor de Oostkust van Groot-Brittannië (120 km voor de kust) tegen 2020 het grootste offshore windpark ter wereld  (407 km2 grootte) gaat bouwen.  Siemens gaat de 174 stuks  7MW SWT-7.0-154 windturbines met 190 m tiphoogte leveren. Het Project One windpark gaat 2,65 miljard euro kosten.   De […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Drentse gemeenten verliezen kort geding tegen Rijk ivm komst windpark

Drentse gemeenten verliezen kort geding tegen Rijk ivm komst windpark

| 4 februari 2016 |

RTV Drenthe meldt dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in een kort geding die zij tegen het Rijk hadden aangespannen over de komst van een windpark verloren. Wethouder van Aa en Hunze vindt de argumentatie van de rechter te mager. Het vonnis wordt goed bestudeerd en overleggen met een advocaat over eventuele vervolgstappen. […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Veel belangstelling informatieavond windpark Someren

Veel belangstelling informatieavond windpark Someren

| 4 februari 2016 |

Honderd bezochten afgelopen dinsdagavond de informatieavond in Someren. Energiecoöperatie Zummere Power wil met hulp en geld van de provincie Brabant onderzoeken of er een windpark van 3 windturbines in de gemeente Someren gebouwd kunnen worden. Om er voor te zorgen dat Someren in 2050 energieneutraal zal zijn, is een investering van 10 miljoen euro nodig. […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Najaar 2016 besluit windpark Koningspleij

Najaar 2016 besluit windpark Koningspleij

| 4 februari 2016 |

  In het najaar van 2016 neemt de gemeente Arnhem een besluit over de plaatsing van windturbines op de Koningspleij. In de zomer worden de onderzoeken naar de effecten van windturbine op het milieu en natuur afgerond en heeft men zicht wat de optimale locaties zijn. Arnhem wil voor 2020 14% van zijn energiebehoefte duurzaam […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

TKI Wind op Zee Matchmaking day 2016

TKI Wind op Zee Matchmaking day 2016

| 3 februari 2016 |

Op 10 februari wordt in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht een dag georganiseerd door TKI Wind op Zee om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en mkb op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie van windenergie op zee te faciliteren en te stimuleren. Heeft u in interessant innovatief idee en bent u op zoek […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Advies inhoud milieueffect rapport windpark Zeewolde

Advies inhoud milieueffect rapport windpark Zeewolde

| 3 februari 2016 |

De Commissie M.E.R. adviseert om de doelen en randvoorwaarden uit het ontwerp-Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Structuurvisie Wind op Land uit te werken voor deelgebied Zeewolde. De ontwikkelvereniging Zeewolde, gemeente Zeewolde, provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied Zeewolde.   Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Siemens sleept order binnen HVDC-verbinding Denemarken - Nederland

Siemens sleept order binnen HVDC-verbinding Denemarken – Nederland

| 2 februari 2016 |

Siemens heeft opdracht gekregen voor de levering van een verbinding tussen de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetten. Opdrachtgevers zijn de beheerder van het hoogspanningsnet in Denemarken Energinet.dk en zijn Nederlandse tegenhanger TenneT. De “COBRAcable ” (hoogspanningsgelijkstroomverbinding) zorgt voor een hogere leveringszekerheid van de elektriciteit in beide landen en bevordert integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnet. […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

6 agrariers presenteren windplan in Drenthe

6 agrariers presenteren windplan in Drenthe

| 2 februari 2016 |

RTV Drenthe meldt dat er zes landbouwers gisteren in Roswinkel een plan hebben gepresenteerd voor plaatsing van vijf windturbines in het gebied De Vennen. Uiteraard zijn er ook nu weer tegenstanders die vrezen voor horizonvervuiling. Of de inwoners van Roswinkel een compensatie ontvangen vanwege de komst van de windturbines is nog niet duidelijk. De gemeente […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Windpark Hazeldonk officieel geopend

Windpark Hazeldonk officieel geopend

| 30 januari 2016 |

Windpark Hazeldonk in Breda is gisteren officieel operationeel gegaan. Drie Lagerwey L100, windturbines met 99 m ashoogte en 3 MW vermogen draaien al sinds eind 2015 op het gelijknamige bedrijventerrein. Het windpark wekt stroom op voor ruim 6.000 Bredase huishoudens. Een lange tijd aan voorbereiding is er gisteren aan vooraf gegaan. Maar juist daarom moet […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...

Plannen voor 5 nieuwe windparken bij Emmen

Plannen voor 5 nieuwe windparken bij Emmen

| 29 januari 2016 |

Wethouder Rene van der Weide van Wakker Emmen maakte gisteravond bekend dat er vijf plannen voor een windpark op vier verschillende locaties in Emmen klaar liggen. Vier van de zeven gebieden die Emmen heeft aangegeven als potentiële terreinen: terreinen langs de N34 bij Emmen, Zwartebergenweg langs Barger-Compascuum, De Vennen bij Roswinkel en Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge. […]

LinkedInWhatsAppEvernoteEmail

Lees Meer...