Recente berichten

NWEA reageert op wetsvoorstel ‘stroom’

NWEA reageert op wetsvoorstel ‘stroom’

| 19 september 2014 | 0 Reacties

NWEA stelt dat de verantwoordelijkheid voor risico’s moet liggen bij partijen die deze het best kunnen managen en beïnvloeden. Dat is in het huidige wetsvoorstel niet het geval. Voor wind op zee mist het voorstel de juiste prikkel voor de transmissiesysteembeheerder om de netaansluiting op tijd op te leveren en de transportcapaciteit in stand te houden. NWEA […]

Lees Meer...

Deens onderzoek: wind op land goedkoopste vorm van energie

Deens onderzoek: wind op land goedkoopste vorm van energie

| 19 september 2014 | 0 Reacties

De Deense rijksdienst Energie is van mening dat windkracht van windturbines op land de goedkoopste vorm van energie is op dit moment. Deze windmolens verslaan de offshore windturbines, maar ook nieuwe kolen- en / of gasgestookte centrales. Volgens de berekeningen van de Deense energiedienst kost landwind per kilowattuur ruim 4 cent, offshore wind en de […]

Lees Meer...

Fundering 43 windturbines offshore windpark Luchterduinen staat

Fundering 43 windturbines offshore windpark Luchterduinen staat

| 19 september 2014 | 0 Reacties

De fundering van het offshore windpark Luchterduinen voor de Hollandse Kust staat er inmiddels. Om de 43 turbines (129 MW) in zee te laten verrijzen, zullen tijdens de piek ongeveer 300 mensen aan het werk zijn. De turbines gaan stroom leveren voor ongeveer 150.000 huishoudens. Nu staat ook niets meer de bouw van Windpark Gemini […]

Lees Meer...

Geen windmolens in Utrechtse lage weide

Geen windmolens in Utrechtse lage weide

| 19 september 2014 | 0 Reacties

Lage Weide als locatie voor windenergie is geschrapt uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 & Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 door de provincie Utrecht. Het voorstel om de locatie uit de PRS en PRV te schrappen heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot 87 reacties. Het overgrote deel ervan steunt het voorstel de windlocatie […]

Lees Meer...

Schultz van Haegen staat achter beslissing provincie Drenthe

Schultz van Haegen staat achter beslissing provincie Drenthe

| 18 september 2014 | 1 Reactie

In de Tweede Kamer zijn 16 september vragen gesteld door PVV lid, Madlener over het bericht dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen dwingt om 30 windturbines te plaatsen. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)  zegt in een brief dat ze de gemeente Emmen niet publiekelijk wil steunen in haar strijd tegen windturbines. Ze is […]

Lees Meer...

Rustige inloopavond windpark Krammer

Rustige inloopavond windpark Krammer

| 18 september 2014 | 0 Reacties

De ontwerpbesluiten, het rijksinpassingsplan en het MER voor het te ontwikkelen Windpark Krammer liggen tot en met 16 oktober ter inzage. Om meer informatie over deze plannen te verschaffen, werd 16 september 2014 een inloopavond georganiseerd. Zo’n 75 bezoekers maakte van deze gelegenheid gebruik en stelden vragen. De aanwezigen hadden vooral vragen over de invloed […]

Lees Meer...

Eneco (offshore wind) verhuist grotere locatie

Eneco (offshore wind) verhuist grotere locatie

| 17 september 2014 | 0 Reacties

Eneco breidt werkzaamheden in IJmuiden uit en verhuist naar grotere locatie. De afdeling Offshore Wind van energiebedrijf Eneco betrekt een nieuw kantoor aan de Vlissingenstraat 43. Vanuit het oude pand aan de Industriestraat werd de bedrijfsvoering van het Prinses Amaliawindpark gedaan. Op dit moment bouwt Eneco samen met het Japanse Mitsubishi Corporation iets zuidelijker haar […]

Lees Meer...

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

| 16 september 2014 | 0 Reacties

Op 4 september heeft Ed Nijpels de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners ontvangen. Deze code is ondertekend door de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie), de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur en Milieu en Greenpeace Nederland. De gedragscode geeft invulling aan de afspraak om omwonenden en andere […]

Lees Meer...

Eneco wil vergunning offshore windpark Q4 (Bergen aan Zee) wijzigen

Eneco wil vergunning offshore windpark Q4 (Bergen aan Zee) wijzigen

| 16 september 2014 | 0 Reacties

Of de bouw van het grote windpark bij Bergen op zee (windpark Q4 geheten) door Eneco doorgaat is afhankelijk van de naleving afspraak Energieakkoord. Eneco wil de capaciteit van 288 MW naar 424 MW uitbreiden.De plannen van energiebedrijf Eneco om een nieuw windmolenpark op zee te bouwen, 23 km uit de kust bij Bergen aan […]

Lees Meer...

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

| 16 september 2014 | 0 Reacties

Een flinke subsidie van 2 miljoen Euro voor een drietal onderzoeken naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken, supply chain resilience en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen, ontvangt de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voldoen de projecten ‘ruim’ aan de doelstellingen van de Nationale Topsector Logistiek. NWO […]

Lees Meer...